Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Μετά την αναφορά στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Στέβιας στην Ευρώπη, θεωρείται σκόπιμη η κοινοποίηση της Πρότασης του Παύλου Καπόγλου προς την ηγεσία του ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τη επείγουσα χορήγηση προσωρινής εθνικής έγκρισης χρήσης της Στέβιας στα τρόφιμα στην Ελλάδα, την οποία διατυπώνει και με επιστολή του προς το ΥΑΑΤ.

Θέμα:
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, μέχρι 20/1/2010:

Αξιότιμη κα. Υπουργέ ΑΑΤ, Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ, « Καλή χρονιά»,

Σε συνέχεια της από 13/11/2009 επιστολής μου, με τα σε αυτήν περιεχόμενα αιτήματα μου σχετικά με τη Στέβια και με σχετικό αίτημα μου για να με δεχτείτε για να σας ενημερώσω σχετικά με την πορεία της Στέβιας στην Ελλάδα κλπ, επανέρχομαι με την παρούσα επείγουσα επιστολή μου ( με email και με ταχυδρομική επιστολή μου) για να σας επισημάνω και να σας προτείνω την ανάγκη επείγουσας- μέχρι την 20/1/2010 - χορήγησης προσωρινής εθνικής έγκρισης χρήσης της Στέβιας ( ή έστω μόνον του γλυκοζίτη της Στέβιας Rebaudiocide-A) στα τρόφιμα και ποτά στην Ελλάδα για τους λόγους που επισημαίνω παρακάτω:

Ιστορικό και διαδικασία έγκρισης της Στέβιας στην ΕΕ.

1) Ο υπογράφων Παύλος Καπόγλου ήδη από τον Φεβρουάριο του 2009 πρότεινα με επιστολή του με email μου σε Έλληνες Ευρωβουλευτές να καταθέσουν σχετική ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης της Στέβιας από την ΕΕ, η οποία έμεινε δυστυχώς ουραγός διεθνώς στο θέμα της Στέβιας, γεγονός απαράδεκτο για την ΕΕ.
Πράγματι αρκετοί ευρωβουλευτές κατέθεσαν σχετικές ερωτήσεις και μάλιστα ο ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. Γκλαβάκης Ιωάννης κοινοποίησε με email τη σχετική ερώτηση του και την αντίστοιχη απάντηση της Ευρωβουλής και σε μένα, στην οποία απάντηση διδόταν η διαβεβαίωση, ότι η EFSA θα συγκληθεί για να αποφασίσει μέσα στον Ιούλιο του 2009.
2) Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Γεωργίας της Γαλλίας πολύ ορθά σκεπτόμενη ( μετά και την αναβολή απόφασης της EFSA στη διάρκεια του καλοκαιριού του 2008) δεν θέλησε να παραμείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων στην αγορά της Στέβιας και ακολουθώντας κατά πόδας τις ΗΠΑ προχώρησε άμεσα στις 26/8/2009 στη χορήγηση προσωρινής εθνικής έγκρισης χρήσης του γλυκοζίτη Rebaudiocide-A της Στέβιας στα τρόφιμα και ποτά με διετή ισχύ μέχρι την 26/8/2011 ή μέχρι την χορήγηση από την ΕΕ της επίσημης έγκρισης χρήσης της Στέβιας στην ΕΕ.
3) Η Γαλλία προχώρησε σε αυτή την νομότυπη μονομερή ενέργεια της βασιζόμενη στο άρθρο 5 του κανονισμού 89/107 της ΕΕ και αξιοποιώντας την δυνατότητα, που δίνει αυτό το άρθρο στις Κυβερνήσεις των κρατών μελών, να χορηγούν προσωρινές ( με διετή ισχύ) εθνικές εγκρίσεις χρήσης γλυκαντικών στα τρόφιμα και ποτά, πριν από την εφαρμογή κοινής και ενιαίας πολιτικής στο θέμα των γλυκαντικών από την ΕΕ. Βέβαια αυτός ο κανονισμός 89/107 έχει ημερομηνία λήξεως της ισχύος του μέχρι την 20/1/2010 πέραν της οποίας δεν μπορεί ένα κράτος μέλος να επικαλεσθεί αυτό τον κανονισμό και δεν μπορεί προβεί σε μονομερή χορήγηση προσωρινής εθνικής έγκρισης χρήσης της Στέβιας ( ή άλλου γλυκαντικού), αλλά θα πρέπει να περιμένει την ενιαία κοινή έγκριση ή όχι της Στέβιας από την ΕΕ ( όπως ανέφερε στην εισήγηση του στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Στέβιας στην Ευρώπη, στις 18/11/2009 στην Φρανκφούρτη, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής της ΕΕ κ. Andreas Klepsch: Βλέπετε την επισυναπτόμενη στο τέλος της παρούσας επιστολής σχετική εισήγηση του).
4) Η Γαλλική Κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την πρωτοβουλία, ασφαλώς για να κερδίσει χρόνο έναντι άλλων χωρών και να προσφέρει ενωρίτερα και πριν την έγκριση της Στέβιας από την ΕΕ στους ενδιαφερόμενους στη Γαλλία:
4α) αφενός για να προσφέρει τη δυνατότητα σε γαλλικές επιχειρήσεις να παράγουν και να διοχετεύσουν στη γαλλική και στη διεθνή αγορά προϊόντα με γλυκαντικό τη Στέβια ( αναψυκτικά, παγωτά, κονσέρβες κλπ) και
4β) αφετέρου για να προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φορείς των αγροτών να οργανωθούν και να προχωρήσουν στην έναρξη της καλλιέργειας της Στέβιας στη Γαλλία από όσους το επιθυμούν.
4γ) Ταυτόχρονα βέβαια δίνει έτσι και τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους ιδιώτες επιχειρηματίες και σε συνεταιριστικές οργανώσεις των αγροτών να προετοιμασθούν για να επενδύσουν στον βιομηχανικό τομέα της εγχώριας μεταποίησης της Στέβιας στη Γαλλία, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα προσφέρουν στην δημιουργία νέων εισοδημάτων και νέου πλούτου από την αξιοποίηση της ευκαιρίας που προσφέρει η Στέβια για την ταυτόχρονη ανάπτυξη της γαλλικής Γεωργίας και Βιομηχανίας.
5) Η Ελλάδα θα πρέπει άμεσα και επειγόντως να ακολουθήσει το παράδειγμα της Γαλλίας και για τους ίδιους λόγους βασιζόμενη αφενός στις αποφάσεις του ΟΗΕ για την ασφάλεια της Στέβιας και αφετέρου στο άρθρο 5 του κανονισμού 89/107 της ΕΕ και να σπεύσει μέχρι τις 20/1/2010 (δηλαδή μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος του κανονισμού 89/107 της ΕΕ) να προβεί σε χορήγηση προσωρινής εθνικής άδειας χρήσης της Στέβιας στα Τρόφιμα, με σκοπό να κερδίσει χρόνο σαν χώρα έναντι άλλων χωρών και να προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να προετοιμασθούν και να αξιοποιήσουν ενωρίτερα τη δυνατότητα ανάπτυξης, που προσφέρει η Στέβια
Αυτή η προσωρινή εθνική έγκριση από την Ελλάδα θα είναι καθ’ όλα νομότυπη και συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο, είναι απόφαση χωρίς κανένα οικονομικό κόστος για την κυβέρνηση, αλλά με μεγάλο πολιτικό αντίκτυπο υπέρ της Κυβέρνησης και θα πρέπει να χορηγηθεί μέχρι την 20/1/2010, διότι μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα είναι δυνατή η επίκληση του κανονισμού 89/107 της ΕΕ.
Άλλωστε δεν είναι βεβαία η σύγκλιση της EFSA στις αρχές του 2010, καθόσον υπάρχει η πιθανότητα να προκύψει νέα αναβολή σύγκλισής της ( υπό τις πιθανολογούμενες πιέσεις του Λόμπυ των χωρών μελών παραγωγών ζάχαρης στην ΕΕ κ.ά οικονομικών και πολιτικών σκοπιμοτήτων) για τους οποίους άλλωστε λόγους προχώρησε στη σχετική μονομερή απόφαση της η Γαλλία, μη θεωρώντας βεβαία τη σύντομη χορήγηση της σχετικής έγκρισης για τη Στέβια από την ΕΕ.
Εάν χαθεί αυτή η δυνατότητα νόμιμης χορήγησης προσωρινής εθνικής έγκρισης χρήσης της Στέβιας υπάρχει ο κίνδυνος να καθυστερήσει πολύ η επίσημη έγκριση της Στέβιας από την ΕΕ και να χαθεί πολύτιμος χρόνος για την ελληνική Γεωργία και Βιομηχανία. Αντίθετα σε περίπτωση που πράγματι τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και εάν η ΕΕ προχωρήσει στην χορήγηση επίσημης έγκρισης της Στέβιας από την ΕΕ στις αρχές του 2010, δεν θα υπάρχει καμιά επίπτωση εξ αιτίας της χορήγησης ενωρίτερα της προσωρινής εθνικής έγκρισης για τη Στέβια.
Οι ωφέλειες που θα προκύψουν για την Ελλάδα από αυτή την μονομερή προσωρινή εθνική έγκριση χρήσης της Στέβιας, είναι οι ίδιες που ισχύουν και για τη Γαλλία και αναφέρονται και εκτενώς και στο επίλογο του βιβλίου μου «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ» ( βλέπετε το επισυναπτόμενο στην παρούσα επιστολή απόσπασμα από τον Επίλογο βιβλίου μου)
Δηλαδή με λίγα λόγια συνοπτικά επαναλαμβάνω, ότι θα αξιοποιηθεί από την Ελλάδα ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι τη επίσημη χορήγηση έγκρισης της Στέβιας από την ΕΕ και θα δοθεί έτσι ενωρίτερα η δυνατότητα διεξόδου επικερδούς απασχόλησης στους Έλληνες Αγρότες και κερδοφόρας αξιοποίησης χιλιάδων στρεμμάτων αγροτικής Γης, που βρίσκονται ανεκμετάλλευτα ή σε αναγκαστική αγρανάπαυση και γενικά η δυνατότητα διεξόδου στην ελληνική Γεωργία από τα σημερινά αδιέξοδα της.
6) Τα προβλήματα της ελληνικής Γεωργίας, ως γνωστόν, δεν λύνονται αποτελεσματικά και μακροπρόθεσμα με ενισχύσεις, με αποζημιώσεις και με επιστροφές ΦΠΑ και φόρου πετρελαίου ή με αυξήσεις των συντάξεων του ΟΓΑ και με αυξήσεις των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, που είναι βέβαια χρήσιμα μέτρα, αλλά απλώς ανακουφίζουν τους Έλληνες αγρότες.
Αντίθετα η ελληνική Γεωργία για την ουσιαστική αναβίωση της χρειάζεται έρευνα και αναζήτηση νέων κερδοφόρων καλλιεργειών και πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών με δυναμικές και κερδοφόρες με διεθνή ζήτηση καλλιέργειες, όπως της Στέβιας, ώστε να προκύψουν νέες θέσεις εργασίας, νέες πηγές εισοδημάτων για τους αγρότες και δημιουργία νέου πλούτου σε επιχειρήσεις βιομηχανικής μεταποίησης και εμπορίας της Στέβιας, που θα συμβάλλουν στην αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) και του κατά κεφαλή εισοδήματος στην Ελλάδα.
Αυτό θα προκύψει με την αξιοποίηση της ευκαιρίας, που προσφέρει η Στέβια για την ταυτόχρονη αγροτική και βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας.
Παράλληλα η έγκριση χρήσης της Στέβιας στα τρόφιμα και ποτά θα συμβάλλει και στην υγιεινή διατροφή του καταναλωτικού κοινού, το οποίο αναμένει εναγωνίως τις σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες της ελληνικής Κυβέρνησης.
Είμαι στη διάθεση σας για περισσότερες διευκρινήσεις ή ενημέρωση σας σχετικά με τις αποφάσεις των WHO/FAO του ΟΗΕ, των ΗΠΑ και της Γαλλίας για την ασφάλεια της Στέβιας κλπ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Α) Εισήγηση του σύνεδρου Andreas Klepsch, ως εκπροσώπου της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Στέβιας στην Ευρώπη ( Φρανκφούρτη 18/1/2009 ) με θέμα:
« Η υφιστάμενη νομική κατάσταση έγκρισης της Στέβιας στην ΕΕ και η ακολουθητέα διαδικασία για την έγκριση χρήσης της Στέβιας σαν γλυκαντικό-τρόφιμο στα ποτά και τρόφιμα»

Β) Απόσπασμα από τον ΕΠΙΛΟΓΟ του βιβλίου του Παύλου Καπόγλου «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ»

Με υπόληψη Αλεξάνδρεια 3/1/2010
Παύλος Μ. Καπόγλου
τηλ. 6944 932 985

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

PRESENTATION OF BOOK "PROFFECIONAL CULTIVATION OF STEVIA"

V. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΕΒΙΑΣ.


Στα πλαίσια του Παγκόσμιου Συνέδριου της Στέβιας στη Φρανκφούρτη ( STEVIA WORLD EUROPE ) παρουσιάστηκε και το βιβλίο του Παύλου Καπόγλου «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ».
Το βιβλίο έγινε δεκτό με ευμενή σχόλια για την πληρότητα των θεμάτων και για την καλαίσθητη εμφάνιση του και θεωρήθηκε από τους διάσημους σύνεδρους ίσως το πληρέστερο βιβλίο διεθνώς σχετικά με τη Στέβια.
Μάλιστα προτάθηκε από συνέδρους προερχόμενους από διάφορες χώρες η μετάφραση και έκδοση του βιβλίου στην Αγγλική γλώσσα. Επίσης προτάθηκε από την EUSTAS (την Ευρωπαϊκή Ένωση Στέβιας) η μετάφραση και έκδοση του και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως στην Ισπανική γλώσσα. Ακόμη προτάθηκε από την Ιταλική Ένωση Στέβιας (NASTEVIA ) η μετάφραση και έκδοση του βιβλίου στην Ιταλική γλώσσα σε συνεργασία της NASTEVIA με τον συγγραφέα.

IV.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΕΒΙΑΣ

IV. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΕΒΙΑΣ:

1. Διαπιστώθηκε από όλους, ότι ήλθε επί τέλους η ώρα της Στέβιας, η ώρα του θριάμβου της, μετά τις αθρόες εγκρίσεις της στη διάρκεια του 2008 από τον ΟΗΕ, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ κ. ά. Χώρες, αλλά και στη διάρκεια του 2009 από τη Γαλλία.
2. Διαπιστώθηκε, ότι η είσοδος στην αγορά της Στέβιας μεγάλων εταιριών αναψυκτικών ( Pepsico, Coca-cola, Lipton κλπ) και η χορήγηση από τις ΗΠΑ έγκρισης χρήσης του γλυκαντικού Rebaudiocide-A της Στέβιας στα τρόφιμα και ποτά, απογείωσαν τη διεθνή ζήτηση και τις πωλήσεις της Στέβιας στην αμερικανική, αλλά και στη διεθνή αγορά και παράλληλα προκάλεσαν ραγδαία επέκταση της καλλιέργειας και της μεταποίησης της Στέβιας διεθνώς.
3. Η χορήγηση από τη Γαλλία στις 26/8/2009 προσωρινής εθνικής έγκρισης χρήσης του γλυκοζίτη της Στέβιας Ρεμπαουντιοσίδη-Α στα τρόφιμα, θα είναι καταλυτικής σημασίας και θα ανοίξει το δρόμο για επείγουσα έγκριση της και από άλλε χώρες μέλη, αλλά και από την ΕΕ.
4. Επισημάνθηκε ακόμη η μεγάλη σπουδαιότητα της ευρωπαϊκής αγοράς γλυκαντικών και ο καταλυτικός ρόλος της στον παγκόσμια τελικό θρίαμβο της Στέβιας και στη ραγδαία αύξησης της ζήτησης και των πωλήσεων της, αλλά και στην ταυτόχρονη επέκταση της καλλιέργειας και μεταποίησης της Στέβιας διεθνώς για τους εξής λόγους;
α) Η Αγορά γλυκαντικών της ΕΕ κατέχει μεγάλο μερίδιο, δηλαδή το 30% , της παγκόσμιας αγοράς.
β) Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ζάχαρης και άλλων γλυκαντικών και η κατανάλωση τους παρουσιάζει συνεχή αύξηση με ρυθμούς 2-3% ετησίως.
γ) Το καταναλωτικό κοινό της Ευρώπης είναι ενημερωμένο σε υψηλό βαθμό και αναμένει με αγωνία την έγκριση χρήσης της Στέβιας στα τρόφιμα και μάλιστα μη κυβερνητικές οργανώσεις καταναλωτών πιέζουν τις εθνικές κυβερνήσεις και την ΕΕ για επείγουσα λήψη της σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΕΒΙΑΣ-ΕΥΡΩΠΗ 2009

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΕΒΙΑΣ:

Α) Θέματα έρευνας & διάδοσης της Στέβιας στη διεθνή αγορά.
1) Η πορεία και τα αποτελέσματα των νέων διεθνών ερευνών για την ασφάλεια και για τις ευεργετικές ιδιότητες της Στέβιας και η συμβολή τους στην κοινωνική αφύπνιση των λαών και στις κοινωνικές πιέσεις σε Κυβερνήσεις χωρών για την άρση των νομικών εμποδίων χρήσης της Στέβιας σαν τρόφιμο και υποκατάστατο της ζάχαρης
2) Οι νέες διατροφικές συνθήκες και η κατάσταση των συνθηκών της ανθρώπινης υγείας σε όλες τις χώρες παγκοσμίως, που καθιστούν αναγκαία την έγκριση και διάδοση της χρήσης της Στέβιας στην Ιατρική και στη Διατροφή του ανθρώπου.
3) Οι διεθνείς εξελίξεις στην διάρκεια των τελευταίων ετών και οι αθρόες εγκρίσεις της Στέβιας από OHE (FAO,), από Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία και τελικά από τις ΗΠΑ, στο τέλος του 2008, που κατέληξαν σε θρίαμβο της Στέβιας και την ανέδειξαν σε πρωταγωνιστή στο χώρο των γλυκαντικών και προκάλεσαν ραγδαίες ανακατατάξεις στην διεθνή αγορά των γλυκαντικών και της ζάχαρης.
4) Οι εξελίξεις στο βιομηχανικό τομέα της Στέβιας και οι διάφορες μέθοδοι βιομηχανικής αξιοποίησης της Στέβιας για την παραγωγή των γλυκοζιτών της Στέβιας ( Στεβιοσίδης και Ρεμπαουντιοσίδης-Α ) και οι χρήσεις των προϊόντων της Στέβιας στη βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών διεθνώς.
5) Ο κομβικός ρόλος της Ευρώπης στην παγκόσμια πορεία διάδοσης της καλλιέργειας και της χρήσης της Στέβιας και οι νέες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στην Ευρώπη, που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της ταχείας έγκρισης της χρήσης και της καλλιέργειας της Στέβιας στην Ευρώπη, για να μη χαθεί η ευκαιρία που προσφέρει η Στέβια στην ανάπτυξη του αγροτικού και βιομηχανικού τομέα στην Ευρώπη.

Β) Θέματα Γεωπονικού ενδιαφέροντος καλλιέργειας της Στέβιας.

6) Μέθοδοι παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού της Στέβιας με διάφορους τρόπους και αναφορά στα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα κάθε τρόπου πολλαπλασιασμού της:
α) Σποροπαραγωγή της Στέβιας.
β) Παραγωγή φυτών Στέβιας με την παραδοσιακή μέθοδο μοσχευμάτων βλαστού.
γ) Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού Στέβιας με ιστοκαλλιέργεια.
7) Συστάσεις αγρονομικής πρακτικής για την επιτυχή επιχειρηματική καλλιέργεια της Στέβιας σε εμπορική κλίμακα.
8) Παρουσιάσεις διαφόρων εταιριών από την Παραγουάη, την Ιαπωνία, την Κίνα, την Αργεντινή, την Ινδία, την Κορέα, τις ΗΠΑ κ.ά της πολυετούς εμπειρίας τους σχετικά με τους τομείς της καλλιέργειας, της μεταποίησης και της εμπορίας της Στέβιας.
9) Εισήγηση του κ. Andreas Klepsch, ως εκπροσώπου της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα:
« Η υφιστάμενη νομική κατάσταση έγκρισης της Στέβιας στην ΕΕ και η ακολουθητέα διαδικασία για την έγκριση χρήσης της Στέβιας σαν γλυκαντικό-τρόφιμο στα ποτά και τρόφιμα»
Κρίνεται σκόπιμο να παραθέσω αποσπάσματα από την εισήγηση του εκπροσώπου της Επιτροπής τςη ΕΕ, ως ακολούθως:
α) Η έγκριση ενός γλυκαντικού ως τρόφιμο για χρήση του στα τρόφιμα και ποτά σαν υποκατάστατο της ζάχαρης διέπεται από τον κανονισμό 94/35 της Επιτροπής της ΕΕ. ( Directive 94/35 EC).
β) Για την χορήγηση της τελική έγκρισης της Στέβιας θα πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία (στάδια):
β1) Γνωμοδότηση της ανεξάρτητης αρχής της «Επιστημονικής Επιτροπής Ασφάλειας των Τροφίμων» της ΕΕ ( η γνωστή EFSA= European Food Safety Authority), η οποία επρόκειτο να αποφανθεί στη διάρκεια του 2009, αλλά η σύγκλιση και η απόφαση της αναβλήθηκε για τις αρχές του 2010. Σημειωτέον ότι η EFSA είναι ανεξάρτητη αρχή και θα αποφασίσει ανεξάρτητα και δεν είναι υποχρεωμένη θεωρητικά να αποδεχτεί την σχετική εισήγηση του ΟΗΕ, ούτε να επηρεασθεί άμεσα από αντίστοιχες αποφάσεις τρίτων χωρών ( Ιαπωνίας, Κίνας, ΗΠΑ κλπ), αλλά θα μελετήσει βέβαια και θα αξιολογήσει όλα τα υπάρχοντα διεθνώς πειραματικά δεδομένα και έρευνες για την ασφάλεια της Στέβιας.
β2) Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της EFSA για τη ασφάλεια της Στέβιας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επισπεύσει την διαδικασία εγγραφής της Στέβιας και των γλυκοζιτών της στον κατάλογο των γλυκαντικών-τροφίμων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν τρόφιμα-υποκατάστατα της ζάχαρης στα τρόφιμα και ποτά και επίσης θα επισπεύσει την διαδικασία χορήγησης της έγκρισης χρήσης της Στέβιας στα τρόφιμα.
γ) Η πρόσφατη ιστορία έγκρισης της Στέβιας στην ΕΕ και διεθνώς
γ1). Το 1999 η EFSA με απόφαση της ( και ακολουθώντας αντίστοιχη απόφαση των ΗΠΑ του 1995) θεώρησε ως μη ασφαλή τη χρήση της Στέβιας στα τρόφιμα, σαν τρόφιμο, αλλά διατήρησε την έγκριση χρήσης της Στέβιας σαν συμπλήρωμα διατροφής( σαν τσάι κλπ) και για χρήση της στα καλλυντικά κλπ .
γ2) Το 2008 ο ΟΗΕ θεώρησε ασφαλή τη χρήση της Στέβιας στα τρόφιμα και συνέστησε στα κράτη μέλη του να προχωρήσουν σε εγκρίσεις χρήσης της Στέβιας στα τρόφιμα. Η Αυστραλία και η Ν.Ζηλανδία ενέκριναν τη χρήση της Στέβιας το 2008, αλλά πριν από την απόφαση του ΟΗΕ, ενώ οι ΗΠΑ ενέκριναν τη χρήση της Στέβιας στις 20/12/2008 ακολουθώντας την απόφαση του ΟΗΕ.
γ3) Η EFSA επρόκειτο να συγκληθεί και να αποφασίσει στη διάρκεια του καλοκαιριού του 2009, αλλά η σύγκληση της EFSA και η έκδοση σχετικής απόφασης για τη Στέβια αναβλήθηκε για τις αρχές του 2010.
γ4) Η Γαλλία στις 26/8/2009, μη περιμένοντας τη συλλογική απόφαση της EFSA και της ΕΕ, προχώρησε μεμονωμένα στην χορήγηση προσωρινής εθνικής έγκρισης χρήσης του γλυκοζίτη Rebaudiocide-A της Στέβιας στα τρόφιμα και στα ποτά, αξιοποιώντας το άρθρο 5 του κανονισμού 89/107 της ΕΕ, που παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να χορηγούν προσωρινές εθνικές εγκρίσεις χρήσης γλυκαντικών με όριο ισχύος χρήσης του κανονισμού 89/107 μέχρι τις 20/ 1/2010.
γ5) Και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την ίδια δυνατότητα να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γαλλίας και να χορηγήσουν προσωρινή εθνική έγκριση χρήσης της Στέβιας στα τρόφιμα( εφόσον το επιθυμούν και το κρίνουν σκόπιμο), αλλά αυτό μπορούν να το πράξουν μέχρι τις 20/1/2010, οπότε και λήγει η ισχύς του κανονισμού 89/107 της ΕΕ.

Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΕΒΙΑΣ-ΕΥΡΩΠΗ-2009STEVIA WORLD EUROPE CONFERENCE
( FRANKFURT 18/11/2009 )
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΕΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
( ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 18/11/2009 )


Παγκόσμιο Συνέδριο της Στέβιας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη. στις 18/11/2009 στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας.
Στο Συνέδριο υπήρξε αθρόα συμμετοχή 150 συνέδρων από 100 χώρες, στο οποίο ο μόνος σύνεδρος από την Ελλάδα ήταν ο γεωπόνος Παύλος Καπόγλου , συγγραφέας του βιβλίου «ΣΤΕΒΙΑ: Γλυκιά, αλλά… αθώα. Μια νέα πολλά υποσχόμενη καλλιέργεια. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ».
Ι. ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Στέβια συμμετείχαν πάνω από 150 Σύνεδροι, που εκπροσώπησαν περίπου 100 χώρες και από τις 5 Ηπείρους. Μεταξύ των συνέδρων ήταν οι πιο διάσημοι επιστήμονες, ερευνητές και επιχειρηματίες που εκπροσώπησαν τις πιο γνωστές στην Υφήλιο εταιρίες-πρωταγωνιστές της έρευνας και διάδοσης της καλλιέργειας, της μεταποίησης και της εμπορίας των προϊόντων της Στέβιας σε όλο τον Κόσμο. Από την Ευρώπη συμμετείχαν Σύνεδροι, από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, κ.ά. χώρες. Από την Ελλάδα συμμετείχε μόνο ένας Σύνεδρος, ο Γεωπόνος Παύλος Καπόγλου συγγραφέας του βιβλίου «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ», προσκεκλημένος από την οργανώτρια εταιρία..
ΙΙ. ΟΙ ΟΜΗΛΙΤΕΣ- ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Οι εισηγητές-ομιλητές του Παγκόσμιου Συνεδρίου της Στέβιας ήταν οι πιο διάσημοι επιστήμονες ερευνητές και επιχειρηματίες, εκπρόσωποι των πιο γνωστών εταιριών του χώρου. Οι ομιλητές ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα των διεθνών ερευνών για τις ευεργετικές ιδιότητες της Στέβιας καθώς και για την ασφάλεια της Στέβιας για την ανθρώπινη Υγεία, αλλά και για τις χρήσεις της στη διατροφή και στην ιατρική. Επίσης άλλοι εκπρόσωποι διάσημων εταιριών του χώρου παρουσίασαν τις πολυετείς εμπειρίες τους και τις προτάσεις τους για την εμπορική επιτυχία της καλλιέργειας και της χρήσης της Στέβιας στη διεθνή αγορά.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι μεταξύ των εισηγητών ήταν εκπρόσωπος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στέβιας ( EUSTAS), διάσημοι ερευνητές του καθολικού Πανεπιστημίου της Leuven του Βελγίου ( που είναι πρωτοπόρο στα θέματα έρευνας της Στέβιας στην Ευρώπη). Επίσης εισηγητές ήταν εκπρόσωποι των μεγάλων εταιριών της Ιαπωνίας, της Παραγουάης, της Κίνας, της Ινδίας, της Μαλαισίας, της Βραζιλίας, των ΗΠΑ κ.ά χωρών, που πρωταγωνιστούν στο επιστημονικό και επιχειρηματικό χώρο της Στέβιας.