Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στον επίλογο θεωρώ αναγκαίο να καταθέσω απόψεις και προτάσεις προς κάθε ενδιαφερόμενο Κυβερνητικό και Πολιτικό φορέα για τη σωστή αξιοποίηση της ευκαιρίας που προσφέρει η Στέβια.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ.

Η Στέβια προσφέρει σήμερα μια σημαντική ευκαιρία στην Ελλάδα, για την ανάπττυξη ταυτόχρονα της Γεωργίας και της Βιομηχανίας. Πρώτα με την αξιοποίηση της καλλιέργειας της Στέβιας για την αναδιάρθρωση και την ανάπτυξη της Γεωργίας, αλλά ταυτόχρονα για την ανάπτυξη της Βιομηχανίας μεταποίησης της Στέβιας, προχωρώντας σε νέες επενδύσεις, σε δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον δευτερογενή τομέα της μεταποίησης και στον τριτογενή τομέα της εμπορίας και των εξαγωγών των προϊόντων της Στέβιας.
Στην Ελλάδα είχαμε παλιότερα τέτοια ευκαιρία με την ανάπτυξη του τομέα της Ζάχαρης. Πράγματι αξοιοποιήθηκε τότε η ευκαιρία και έγινε με επιτυχία η επέκταση της τότε νέας καλλιέργειας των ζαχαροτεύτλων με την ταυτόχρονη κατασκευή των εργοστασίων μεταποίησης τους για την παραγωγή ζάχαρης, που πρόσφεραν απασχόληση σε μεγάλες περιοχές της Ελλάδας και συνέβαλαν στην ταυτόχρονη ανάπτυξη και της γεωργίας και της βιομηχανίας και της εθνικής οικονομίας.
Σήμερα οι καιροί έχουν αλλάξει. Τώρα ήλθε η ώρα της Στέβιας, που θεωρείται η ζάχαρη του μέλλοντος.
Μια τέτοια ευκαιρία , σαν της ζάχαρης, προσφέρει σήμερα η Στέβια
.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση της ίδιας της Παραγουάης, όπου η επέκταση της καλλιέργειας της Στέβιας, η βιομηχανική αξιοποίηση της και η εξαγωγή προϊόντων της Στέβιας πρόσφερε απασχόληση και ανάπτυξη και κινεί ολόκληρη την οικονομία της χώρας στον πρωτογενή, στον δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα της. Μάλιστα τώρα υλοποιεί η Παραγουάη ένα νέο πιο μεγαλεπίβολο πρόγραμμα επέκτασης της καλλιέργειας της Στεβιας σε έκταση 500.000 στρεμμάτων για να παραγει 25.000 τονους στεβιοσίδης ( που ισοδυναμούν με αντίστοιχη ποσότητα 5. εκατ. Τόνων ζάχαρης) για να προλάβει την εκρηκτική αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης. Και μάλιστα η Παραγουάη είναι μια μικρή και φτωχή χώρα σε σύγκριση με την Ελλάδα και δεν έχει πίσω της καμιά οικονομική στήριξη, όπως έχει η Ελλάδα με τα προγράμματα της ΕΕ για την αγροτική και βιομηχανική ανάπτυξη μας.
Στην προκείμενη περίπτωση λοιπόν της Ελλάδας και της Στέβιας για να υπάρξει εξασφαλισμένη επιτυχία, όχι μόνο της καλλιέργειας, αλλά και όλου του κυκλώματος της γεωργικής παραγωγής, της βιομηχανικής μεταποίησης και των εξαγωγών της Στέβιας, απαιτείται ένας σωστός σχεδιασμός και μια σωστή οργάνωση της βιομηχανικής και εμπορικής υποδομής, που θα αξιοποιήσει το παραγόμενο από τους Αγρότες προϊόν της Στέβιας.
Θα πρέπει να ακολουθηθούν τα επιτυχημένα παραδείγματα της ζάχαρης, του βιομηχανικού ροδάκινου και της βιομηχανικής τομάτας.
Η ευθύνη ανήκει στην ελληνική Πολιτεία, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τα οποία δεν πρέπει να αναθέσουν την υπόθεση σε ιδιώτες, αλλά θα πρέπει αυτά με τις υπηρεσίες τους να οργανώσουν και να κατευθύνουν όλη την προσπάθεια.

Η ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , ως γνωστό, είναι υπεύθυνο για την έρευνα και διάδοση νέων καλλιεργειών με στόχο την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών ( όπως έκανε παλιότερα με την διάδοση πολλών επιτυχημένων καλλιεργειών, όπως των τεύτλων, του Ακτινίδιου, του Σπαραγγιού, της Φράουλας κλπ) με στόχο την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, που έχουν διεθνή ζήτηση και έχουν τα προσόντα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.
Επομένως το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και με την έρευνα και διάδοση της καλλιέργειας της Στέβιας στην Ελλάδα, μέσω των κεντρικών υπηρεσιών του και των περιφερειακών Διευθύνσεων ΑΑΤ των νομών, αξιοποιώντας το πολυάριθμο επιστημονικό δυναμικό των Γεωπόνων του.
Δυστυχώς όμως παρατηρούμε στην σημερινή Ελλάδα, ότι ακολουθείται μια ανορθόδοξη και επικίνδυνα αναποτελεσματική διαδικασία στο εθνικό θέμα της Έρευνας και διάδοσης της καλλιέργειας της Στέβιας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα βλέπουμε το παράδοξο φαινόμενο, ότι το Υπουργείο ΑΑΤ αντί να αναλάβει το ίδιο με τις κεντρικές και περιφερειακές κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης την ευθύνη και την υλοποίηση της Έρευνας και διάδοσης της καλλιέργειας τα Στέβιας στην Ελλάδα, την ανέθεσε σε ιδιώτη, υποσκελίζοντας και απαξιώνοντας τις Διευθύνσεις Γεωργίας των Νομαρχιών και αδρανοποιώντας όλο το επιστημονικό δυναμικό των Γεωπόνων, που μπορούσαν να προσφέρουν πολλά στην όλη προσπάθεια και χωρίς επί πλέον κόστος για την Πολιτεία. Αντ’ αυτού χρηματοδοτείται αφειδώς και αναποτελεσματικά ένα πρόσωπο, που εκ φύσεως είναι αδύνατον από μόνο του να φέρει σε πέρας ένα τέτοιας πανελλαδικής έκτασης έργο. Η υπόθεση της Στέβιας κινδυνεύει έτσι να οδηγηθεί σε ναυάγιο, όπως συνέβη με την υπόθεση της διάδοσης της καλλιέργειας του Λυκίσκου στην Ελλάδα. Έτσι και τότε, το 1973-1974, η έρευνα και διάδοση της καλλιέργειας του Λυκίσκου, που είναι μια δυναμική καλλιέργεια ( ένας πράσινος χρυσός) σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο με εξασφαλισμένη τη διάθεση του, ενώ πέτυχε από άποψη καλλιέργειας και παραγωγής, εν τούτοις απέτυχε από άποψη επιχειρηματικής και οικονομικής αξιοποίησης.
Η αιτία της αποτυχίας οφείλεται ακριβώς στο γεγονός, ότι η ελληνική Πολιτεία ( το τότε Υπουργείο Γεωργίας) ανέθεσε την υπόθεση διάδοσης του Λυκίσκου σε ιδιώτες, αντί να την αναλάβει το ίδιο και δεν οργάνωσε όπως έπρεπε και δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη υποδομή για την απορρόφηση του άριστου προϊόντος, που παρήγαγαν οι τολμηροί Αγρότες, που συμμετείχαν στην προσπάθεια. Έτσι εγκαταλείφθηκε και απέτυχε το πρόγραμμα καλλιέργειας επεξεργασίας και εμπορίας στην Ελλάδα του Λυκίσκου, μιας δυναμικής και προσοδοφόρας καλλιέργειας με εξασφαλισμένη διάθεση, που μπορούσε σήμερα να καλλιεργείται σε χιλιάδες στρέμματα. Συγκεκριμένα η Ελλάδα ακολουθώντας αυτή την ανορθόδοξη διαδικασία έρευνας και διάδοσης της Στέβιας, απαξιώνοντας όλο το Γεωπονικό δυναμικό της χώρας, έχει χάσει στην ουσία πολύτιμο χρόνο 4 ετών έναντι άλλων χωρών.

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ.
Η επιτυχία του προγράμματος διάδοσης της καλλιέργειας της ΣΤΕΒΙΑΣ είναι εθνική υπόθεση και γι’ αυτό απαιτείται η πανστρατιά του επιτημονικού δυναμικού όλων των Γεωπόνων της χώρας, γι’ αυτό απαιτείται:
1ον . Ευρεία επιστημονική ενημέρωση του Γεωπονικού κόσμου των Διευθύνσεων ΑΑΤ και των ιδιωτών Γεωπόνων κάθε περιοχής σχετικά με τη Στέβια, με σκοπό τη διασπορά της σχετικής γνώσης και τη δημιουργία ενός πολυάριθμου και ενημερωμένου γεωπονικού δυναμικού σε όλη την Ελλάδα.
Αυτή η ενημέρωση θα επιτευχθεί με τους εξής τρόπους:
α) Με την οργάνωση με χαμηλό κόστος ειδικών επιστημονικών ημερίδων ή σεμιναρίων για την επιστημονική ενημέρωση των Γεωπόνων των Διευθύνσεων Γεωργίας και των ιδιωτών Γεωπόνων κάθε Νομού με εισηγητές-ομηλητές συναδέλφους Γεωπόνους, που έτυχε να είναι περισσότερο ενημερωμένοι σχετικά με τη Στέβια. β) Με τον εφοδιασμό με ένα βιβλίο με επιστημονικά στοιχεία για την καλλιέργεια και τις χρήσεις της Στέβιας όλων των ενδιαφερόμενων Γεωπόνων κάθε Νομού κλπ, όπως συμβαίνει για κάθε καλλιέργεια, ώστε να είναι διαρκής οδηγός και εγκόλπιο του κάθε Γεωπόνου.
2ον . Αυτό το πολυάριθμο επιστημονικό δυναμικό των Γεωπόνων θα αναλάβει τα προγράμματα Γεωργικών Εφαρμογών για την επιτόπια ενημέρωση και διαρκή επιστημονική στήριξη των ενδιαφερόμενων αγροτών στεβιοκαλλιεργητών στην περιοχή τους σε κάθε Νομό εγκαθιστώντας και επιδεικτικούς αγρούς Στέβιας με χαμηλό κόστος σε κάθε νομό.
3ον. Η Στέβια είναι ένα θέμα εθνικής σημασίας και δεν μπορεί να αφεθεί στα χέρια ενός μόνο ατόμου και να γίνει αντικείμενο εμπορευματοποίησης και καιροσκοπικής εκμετάλλευσης η γνώση, που αποκτήθηκε με επιδότηση του ελληνικού κράτους και της ΕΕ.
Εξ άλλου ένα άτομο δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να φέρει σε πέρας ένα τέτοιο μεγάλο έργο, που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου και των Διευθύσεων ΑΑΤ.
Πρέπει να αξιοποιηθεί όλο το Γεωπονικό δυναμικό της χώρας για υπάρξει επιτυχής διάδοση της καλλιέργειας της Στέβιας, για την οποία άλλες χώρες τρέχουν αγώνα δρόμου για την αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας, που προσφέρει η Στέβια.
4ον . Ευρεία ενημέρωση των συνεταιριστικών οργανώσεων, αλλά και ιδιωτικού του επιχειρηματικού κόσμου κάθε περιοχής, που αγνοεί την ύπαρξη της Στέβιας και για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει, ώστε να ενδιαφερθούν να ασχοληθούν με την βιομηχανική μεταποίηση και με την εμπορία της Στέβιας και να δημιουργηθούν φορείς απορρόφησης της αγροτικής παραγωγής.

ΠΡΟΤΑΣΗ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ

Για την επιτυχία της όλης προσπάθειας παραγωγής και μεταποίησης της Στέβιας στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνουν τα εξής::
Α) Στον τομέα της καλλιέργειας της Στέβιας:
1ον. Σωστή εκπαίδευση των αγροτών στην καλλιέργεια της Στέβιας, προσαρμοσμένη σε κάθε γεωργική περιοχή με την ενεργοποίηση των τοπικών Διευθύνσεων ΑΑΤ και των τοπικών Γεωπόνων.
2ον. Επιλογή δυναμικών ποικιλιών Στέβιας, κατάλληλων για την Ελλάδα υψηλής παραγωγικότητας και υψηλής περιεκτικότητας σε Γλυκοζίδια, ώστε να εξασφαλισθεί βιώσιμη και κερδοφόρα καλλιέργεια της Στέβιας.
3ον. Ανταγωνιστικό Κόστος παραγωγής αγροτικού προϊόντος στην Ελλάδα έναντι άλλων χωρών.
4ον. Εφαρμογή του συστήματος συμβασιακής Γεωργίας στην καλλιέργεια της Στέβιας, με συμβάσεις καλλιέργειας και απορρόφησης της αγροτικής παραγωγής μεταξύ αγροτών και φορέων διακίνησης της Στέβιας.
Δηλαδή ένα σύστημα αντίστοιχο με την καλλιέργεια σακχαροτεύτλων και της βιομηχανικής τομάτας με τη μέθοδο της Συμβασιακής Γεωργίας.

Β) Στον τομέα της βιομηχανικής μεταποίησης και εμπορίας-εξαγωγών:
1ον. Ίδρυση φορέων εμπορίας ή και μεταποίησης της Στέβιας στην Ελλάδα (συνεταιριστικών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων), με τη φροντίδα και την οργάνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2ον. Εγχώρια Βιομηχανική αξιοποίηση της Στέβιας με στόχο υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία και δημιουργία εγχώριας απασχόλησης στο κύκλωμα της Στέβιας.
3ον. Ίδρυση κεντρικού Φορέα Στέβιας ( ή Φορέα Γλυκαντικών ουσιών Ζάχαρης και Στέβιας) με στόχο τον κεντρικό σχεδιασμό και οργάνωση του τομέα ζάχαρης και Στέβιας και σκοπούς:
α) Ρυθμιστικός ρόλος του κεντρικού φορέα Ζάχαρης & Στέβιας και αξιοποίηση των πλεονασμάτων ζάχαρης για παραγωγή Βιοαιθανόλης
β) Παραγωγή Στέβιας και ζάχαρης ανάλογη της ζήτησης και των παραγγελιών, προς αποφυγή υπερπροσφοράς και πιεστικών αποθεμάτων Στέβιας και ζάχαρης.
γ) Αποτελεσματική έρευνα αγοράς με στόχο την εξασφάλιση της διάθεσης του αγροτικού και βιομηχανικού προϊόντος και ενιαία πολιτική τιμών αγροτικού προϊόντος, αλλά και βιομηχανικού προϊόντος της Στέβιας.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ.

Μια επιτυχημένη προσπάθεια γεωργικής παραγωγής της Στέβιας, αλλά και βιομηχανικής και εμπορικής αξιοποίησης της αναμένεται να προσφέρει τα εξής οφέλη στην ελληνική Οικονομία και στην ελληνική Κοινωνία, δηλαδή αντίστοιχα με αυτά που πρόσφερε παλαιότερα η καλλιέργεια των ζαχαροτεύτλων και η βιομηχανική παραγωγή ζάχαρης:
Α) Στον πρωτογενή τομέα Παραγωγής, στη Γεωργία, η Στέβια θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην αγροτική οικονομία και στους αγρότες, αλλά και στην αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου.
Α.α) Θα συμβάλλει στην επιτυχή αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, Α.β) Θα συμβάλλει στην εκ νέου καλλιέργεια και αξιοποίηση πολλών εκτάσεων γεωργικής γής,
Α.γ) Θα συμβάλλει ταυτόχρονα στην αύξηση του γεωργικού εισοδήματος των αγροτών και στην αξιοπρεπή διαβίωση τους.
Α.δ) Συνακόλουθα θα συγκρατηθεί ο αγροτικός πληθυσμός στην ελληνική ύπαιθρο, στην γεωργική απασχόληση και στον τόπο καταγωγής του, στην ελληνική περιφέρεια, περιορίζοντας την εσωτερική μετανάστευση, αλλά και την ανεργία στην Ελλάδα.
Α.ε) Θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και ευημερία πολλών περιοχών της ελληνικής περιφέρειας, με την προσφορά θέσεων απασχόλησης και σε άλλες κοινωνικές ομάδες, με την επιτόπια σε κάθε περιοχή βιομηχανική επεξεργασία της Στέβιας
Β) Στον δευτερογενή τομέα παραγωγής, στη Βιομηχανία, η Στέβια θα προσφέρει νέες ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας και αυξημένα εισοδήματα στους επενδυτές, ειδικώτερα:
Β.α) Θα συμβάλλει στην αύξηση του ελληνικού βιομηχανικού προϊόντος, ενόψει και των προβλημάτων που υπάρχουν σε πολλούς τομείς της ελληνικής βιομηχανίας και της αυξανόμενης ανεργίας.
Β.β) Θα συμβάλλει στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και θα συμβάλλει θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.
Β.γ) Θα συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης, μείωση της ανεργίας, με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στα εργοστάσια μεταποίησης της Στέβιας.
Γ) Στον τριτογενή τομέα, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών,θα συμβάλλει στην προσφορά νέων εμπορικών ευκαιριών και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και γενικότερα θα συμβάλλει στην δημιουργία νέων πηγών εισοδημάτων.
Δ) Στην Εθνική Οικονομία θα συμβάλλει
Δ.α) Στην αύξηση των εξαγωγών και του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος από την παραγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της Στέβιας, που θα είναι μια νέα πηγή πρωτογενούς πλούτου για την ελληνική οικονομία.
Δ.β) Ταυτόχρονα θα συμβάλλει και στην μείωση των εισαγωγών άλλων γλυκαντικών ουσιών υποκατάστατων της Ζάχαρης.
Ε) Στην Ελληνική Κοινωνία θα συμβάλλει στη βελτίωση της Υγείας του Καταναλωτικού Κοινού με τη μείωση των προβλημάτων υπερκατανάλωσης ζάχαρης ( Παχυσαρκία, Διαβήτη κλπ), αλλά έμμεσα θα συμβάλλει και στην εξυγίανση των Ασφαλιστικών Φορέων και γενικότερα με τη βελτίωση της Υγείας των Πολιτών θα ωφελήσει έμμεσα και την Εθνική Οικονομία.
Τιμή Βιβλίου: 31,50
Πληροφορίες στο τηλεφωνο: 6944932985

Δεν υπάρχουν σχόλια: