Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΕΒΙΑΣ-ΕΥΡΩΠΗ 2009

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΕΒΙΑΣ:

Α) Θέματα έρευνας & διάδοσης της Στέβιας στη διεθνή αγορά.
1) Η πορεία και τα αποτελέσματα των νέων διεθνών ερευνών για την ασφάλεια και για τις ευεργετικές ιδιότητες της Στέβιας και η συμβολή τους στην κοινωνική αφύπνιση των λαών και στις κοινωνικές πιέσεις σε Κυβερνήσεις χωρών για την άρση των νομικών εμποδίων χρήσης της Στέβιας σαν τρόφιμο και υποκατάστατο της ζάχαρης
2) Οι νέες διατροφικές συνθήκες και η κατάσταση των συνθηκών της ανθρώπινης υγείας σε όλες τις χώρες παγκοσμίως, που καθιστούν αναγκαία την έγκριση και διάδοση της χρήσης της Στέβιας στην Ιατρική και στη Διατροφή του ανθρώπου.
3) Οι διεθνείς εξελίξεις στην διάρκεια των τελευταίων ετών και οι αθρόες εγκρίσεις της Στέβιας από OHE (FAO,), από Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία και τελικά από τις ΗΠΑ, στο τέλος του 2008, που κατέληξαν σε θρίαμβο της Στέβιας και την ανέδειξαν σε πρωταγωνιστή στο χώρο των γλυκαντικών και προκάλεσαν ραγδαίες ανακατατάξεις στην διεθνή αγορά των γλυκαντικών και της ζάχαρης.
4) Οι εξελίξεις στο βιομηχανικό τομέα της Στέβιας και οι διάφορες μέθοδοι βιομηχανικής αξιοποίησης της Στέβιας για την παραγωγή των γλυκοζιτών της Στέβιας ( Στεβιοσίδης και Ρεμπαουντιοσίδης-Α ) και οι χρήσεις των προϊόντων της Στέβιας στη βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών διεθνώς.
5) Ο κομβικός ρόλος της Ευρώπης στην παγκόσμια πορεία διάδοσης της καλλιέργειας και της χρήσης της Στέβιας και οι νέες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στην Ευρώπη, που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της ταχείας έγκρισης της χρήσης και της καλλιέργειας της Στέβιας στην Ευρώπη, για να μη χαθεί η ευκαιρία που προσφέρει η Στέβια στην ανάπτυξη του αγροτικού και βιομηχανικού τομέα στην Ευρώπη.

Β) Θέματα Γεωπονικού ενδιαφέροντος καλλιέργειας της Στέβιας.

6) Μέθοδοι παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού της Στέβιας με διάφορους τρόπους και αναφορά στα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα κάθε τρόπου πολλαπλασιασμού της:
α) Σποροπαραγωγή της Στέβιας.
β) Παραγωγή φυτών Στέβιας με την παραδοσιακή μέθοδο μοσχευμάτων βλαστού.
γ) Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού Στέβιας με ιστοκαλλιέργεια.
7) Συστάσεις αγρονομικής πρακτικής για την επιτυχή επιχειρηματική καλλιέργεια της Στέβιας σε εμπορική κλίμακα.
8) Παρουσιάσεις διαφόρων εταιριών από την Παραγουάη, την Ιαπωνία, την Κίνα, την Αργεντινή, την Ινδία, την Κορέα, τις ΗΠΑ κ.ά της πολυετούς εμπειρίας τους σχετικά με τους τομείς της καλλιέργειας, της μεταποίησης και της εμπορίας της Στέβιας.
9) Εισήγηση του κ. Andreas Klepsch, ως εκπροσώπου της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα:
« Η υφιστάμενη νομική κατάσταση έγκρισης της Στέβιας στην ΕΕ και η ακολουθητέα διαδικασία για την έγκριση χρήσης της Στέβιας σαν γλυκαντικό-τρόφιμο στα ποτά και τρόφιμα»
Κρίνεται σκόπιμο να παραθέσω αποσπάσματα από την εισήγηση του εκπροσώπου της Επιτροπής τςη ΕΕ, ως ακολούθως:
α) Η έγκριση ενός γλυκαντικού ως τρόφιμο για χρήση του στα τρόφιμα και ποτά σαν υποκατάστατο της ζάχαρης διέπεται από τον κανονισμό 94/35 της Επιτροπής της ΕΕ. ( Directive 94/35 EC).
β) Για την χορήγηση της τελική έγκρισης της Στέβιας θα πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία (στάδια):
β1) Γνωμοδότηση της ανεξάρτητης αρχής της «Επιστημονικής Επιτροπής Ασφάλειας των Τροφίμων» της ΕΕ ( η γνωστή EFSA= European Food Safety Authority), η οποία επρόκειτο να αποφανθεί στη διάρκεια του 2009, αλλά η σύγκλιση και η απόφαση της αναβλήθηκε για τις αρχές του 2010. Σημειωτέον ότι η EFSA είναι ανεξάρτητη αρχή και θα αποφασίσει ανεξάρτητα και δεν είναι υποχρεωμένη θεωρητικά να αποδεχτεί την σχετική εισήγηση του ΟΗΕ, ούτε να επηρεασθεί άμεσα από αντίστοιχες αποφάσεις τρίτων χωρών ( Ιαπωνίας, Κίνας, ΗΠΑ κλπ), αλλά θα μελετήσει βέβαια και θα αξιολογήσει όλα τα υπάρχοντα διεθνώς πειραματικά δεδομένα και έρευνες για την ασφάλεια της Στέβιας.
β2) Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της EFSA για τη ασφάλεια της Στέβιας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επισπεύσει την διαδικασία εγγραφής της Στέβιας και των γλυκοζιτών της στον κατάλογο των γλυκαντικών-τροφίμων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν τρόφιμα-υποκατάστατα της ζάχαρης στα τρόφιμα και ποτά και επίσης θα επισπεύσει την διαδικασία χορήγησης της έγκρισης χρήσης της Στέβιας στα τρόφιμα.
γ) Η πρόσφατη ιστορία έγκρισης της Στέβιας στην ΕΕ και διεθνώς
γ1). Το 1999 η EFSA με απόφαση της ( και ακολουθώντας αντίστοιχη απόφαση των ΗΠΑ του 1995) θεώρησε ως μη ασφαλή τη χρήση της Στέβιας στα τρόφιμα, σαν τρόφιμο, αλλά διατήρησε την έγκριση χρήσης της Στέβιας σαν συμπλήρωμα διατροφής( σαν τσάι κλπ) και για χρήση της στα καλλυντικά κλπ .
γ2) Το 2008 ο ΟΗΕ θεώρησε ασφαλή τη χρήση της Στέβιας στα τρόφιμα και συνέστησε στα κράτη μέλη του να προχωρήσουν σε εγκρίσεις χρήσης της Στέβιας στα τρόφιμα. Η Αυστραλία και η Ν.Ζηλανδία ενέκριναν τη χρήση της Στέβιας το 2008, αλλά πριν από την απόφαση του ΟΗΕ, ενώ οι ΗΠΑ ενέκριναν τη χρήση της Στέβιας στις 20/12/2008 ακολουθώντας την απόφαση του ΟΗΕ.
γ3) Η EFSA επρόκειτο να συγκληθεί και να αποφασίσει στη διάρκεια του καλοκαιριού του 2009, αλλά η σύγκληση της EFSA και η έκδοση σχετικής απόφασης για τη Στέβια αναβλήθηκε για τις αρχές του 2010.
γ4) Η Γαλλία στις 26/8/2009, μη περιμένοντας τη συλλογική απόφαση της EFSA και της ΕΕ, προχώρησε μεμονωμένα στην χορήγηση προσωρινής εθνικής έγκρισης χρήσης του γλυκοζίτη Rebaudiocide-A της Στέβιας στα τρόφιμα και στα ποτά, αξιοποιώντας το άρθρο 5 του κανονισμού 89/107 της ΕΕ, που παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να χορηγούν προσωρινές εθνικές εγκρίσεις χρήσης γλυκαντικών με όριο ισχύος χρήσης του κανονισμού 89/107 μέχρι τις 20/ 1/2010.
γ5) Και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την ίδια δυνατότητα να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γαλλίας και να χορηγήσουν προσωρινή εθνική έγκριση χρήσης της Στέβιας στα τρόφιμα( εφόσον το επιθυμούν και το κρίνουν σκόπιμο), αλλά αυτό μπορούν να το πράξουν μέχρι τις 20/1/2010, οπότε και λήγει η ισχύς του κανονισμού 89/107 της ΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: