Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

IV.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΕΒΙΑΣ

IV. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΕΒΙΑΣ:

1. Διαπιστώθηκε από όλους, ότι ήλθε επί τέλους η ώρα της Στέβιας, η ώρα του θριάμβου της, μετά τις αθρόες εγκρίσεις της στη διάρκεια του 2008 από τον ΟΗΕ, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ κ. ά. Χώρες, αλλά και στη διάρκεια του 2009 από τη Γαλλία.
2. Διαπιστώθηκε, ότι η είσοδος στην αγορά της Στέβιας μεγάλων εταιριών αναψυκτικών ( Pepsico, Coca-cola, Lipton κλπ) και η χορήγηση από τις ΗΠΑ έγκρισης χρήσης του γλυκαντικού Rebaudiocide-A της Στέβιας στα τρόφιμα και ποτά, απογείωσαν τη διεθνή ζήτηση και τις πωλήσεις της Στέβιας στην αμερικανική, αλλά και στη διεθνή αγορά και παράλληλα προκάλεσαν ραγδαία επέκταση της καλλιέργειας και της μεταποίησης της Στέβιας διεθνώς.
3. Η χορήγηση από τη Γαλλία στις 26/8/2009 προσωρινής εθνικής έγκρισης χρήσης του γλυκοζίτη της Στέβιας Ρεμπαουντιοσίδη-Α στα τρόφιμα, θα είναι καταλυτικής σημασίας και θα ανοίξει το δρόμο για επείγουσα έγκριση της και από άλλε χώρες μέλη, αλλά και από την ΕΕ.
4. Επισημάνθηκε ακόμη η μεγάλη σπουδαιότητα της ευρωπαϊκής αγοράς γλυκαντικών και ο καταλυτικός ρόλος της στον παγκόσμια τελικό θρίαμβο της Στέβιας και στη ραγδαία αύξησης της ζήτησης και των πωλήσεων της, αλλά και στην ταυτόχρονη επέκταση της καλλιέργειας και μεταποίησης της Στέβιας διεθνώς για τους εξής λόγους;
α) Η Αγορά γλυκαντικών της ΕΕ κατέχει μεγάλο μερίδιο, δηλαδή το 30% , της παγκόσμιας αγοράς.
β) Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ζάχαρης και άλλων γλυκαντικών και η κατανάλωση τους παρουσιάζει συνεχή αύξηση με ρυθμούς 2-3% ετησίως.
γ) Το καταναλωτικό κοινό της Ευρώπης είναι ενημερωμένο σε υψηλό βαθμό και αναμένει με αγωνία την έγκριση χρήσης της Στέβιας στα τρόφιμα και μάλιστα μη κυβερνητικές οργανώσεις καταναλωτών πιέζουν τις εθνικές κυβερνήσεις και την ΕΕ για επείγουσα λήψη της σχετικής απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: