Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Μετά την αναφορά στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Στέβιας στην Ευρώπη, θεωρείται σκόπιμη η κοινοποίηση της Πρότασης του Παύλου Καπόγλου προς την ηγεσία του ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τη επείγουσα χορήγηση προσωρινής εθνικής έγκρισης χρήσης της Στέβιας στα τρόφιμα στην Ελλάδα, την οποία διατυπώνει και με επιστολή του προς το ΥΑΑΤ.

Θέμα:
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, μέχρι 20/1/2010:

Αξιότιμη κα. Υπουργέ ΑΑΤ, Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ, « Καλή χρονιά»,

Σε συνέχεια της από 13/11/2009 επιστολής μου, με τα σε αυτήν περιεχόμενα αιτήματα μου σχετικά με τη Στέβια και με σχετικό αίτημα μου για να με δεχτείτε για να σας ενημερώσω σχετικά με την πορεία της Στέβιας στην Ελλάδα κλπ, επανέρχομαι με την παρούσα επείγουσα επιστολή μου ( με email και με ταχυδρομική επιστολή μου) για να σας επισημάνω και να σας προτείνω την ανάγκη επείγουσας- μέχρι την 20/1/2010 - χορήγησης προσωρινής εθνικής έγκρισης χρήσης της Στέβιας ( ή έστω μόνον του γλυκοζίτη της Στέβιας Rebaudiocide-A) στα τρόφιμα και ποτά στην Ελλάδα για τους λόγους που επισημαίνω παρακάτω:

Ιστορικό και διαδικασία έγκρισης της Στέβιας στην ΕΕ.

1) Ο υπογράφων Παύλος Καπόγλου ήδη από τον Φεβρουάριο του 2009 πρότεινα με επιστολή του με email μου σε Έλληνες Ευρωβουλευτές να καταθέσουν σχετική ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης της Στέβιας από την ΕΕ, η οποία έμεινε δυστυχώς ουραγός διεθνώς στο θέμα της Στέβιας, γεγονός απαράδεκτο για την ΕΕ.
Πράγματι αρκετοί ευρωβουλευτές κατέθεσαν σχετικές ερωτήσεις και μάλιστα ο ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. Γκλαβάκης Ιωάννης κοινοποίησε με email τη σχετική ερώτηση του και την αντίστοιχη απάντηση της Ευρωβουλής και σε μένα, στην οποία απάντηση διδόταν η διαβεβαίωση, ότι η EFSA θα συγκληθεί για να αποφασίσει μέσα στον Ιούλιο του 2009.
2) Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Γεωργίας της Γαλλίας πολύ ορθά σκεπτόμενη ( μετά και την αναβολή απόφασης της EFSA στη διάρκεια του καλοκαιριού του 2008) δεν θέλησε να παραμείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων στην αγορά της Στέβιας και ακολουθώντας κατά πόδας τις ΗΠΑ προχώρησε άμεσα στις 26/8/2009 στη χορήγηση προσωρινής εθνικής έγκρισης χρήσης του γλυκοζίτη Rebaudiocide-A της Στέβιας στα τρόφιμα και ποτά με διετή ισχύ μέχρι την 26/8/2011 ή μέχρι την χορήγηση από την ΕΕ της επίσημης έγκρισης χρήσης της Στέβιας στην ΕΕ.
3) Η Γαλλία προχώρησε σε αυτή την νομότυπη μονομερή ενέργεια της βασιζόμενη στο άρθρο 5 του κανονισμού 89/107 της ΕΕ και αξιοποιώντας την δυνατότητα, που δίνει αυτό το άρθρο στις Κυβερνήσεις των κρατών μελών, να χορηγούν προσωρινές ( με διετή ισχύ) εθνικές εγκρίσεις χρήσης γλυκαντικών στα τρόφιμα και ποτά, πριν από την εφαρμογή κοινής και ενιαίας πολιτικής στο θέμα των γλυκαντικών από την ΕΕ. Βέβαια αυτός ο κανονισμός 89/107 έχει ημερομηνία λήξεως της ισχύος του μέχρι την 20/1/2010 πέραν της οποίας δεν μπορεί ένα κράτος μέλος να επικαλεσθεί αυτό τον κανονισμό και δεν μπορεί προβεί σε μονομερή χορήγηση προσωρινής εθνικής έγκρισης χρήσης της Στέβιας ( ή άλλου γλυκαντικού), αλλά θα πρέπει να περιμένει την ενιαία κοινή έγκριση ή όχι της Στέβιας από την ΕΕ ( όπως ανέφερε στην εισήγηση του στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Στέβιας στην Ευρώπη, στις 18/11/2009 στην Φρανκφούρτη, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής της ΕΕ κ. Andreas Klepsch: Βλέπετε την επισυναπτόμενη στο τέλος της παρούσας επιστολής σχετική εισήγηση του).
4) Η Γαλλική Κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την πρωτοβουλία, ασφαλώς για να κερδίσει χρόνο έναντι άλλων χωρών και να προσφέρει ενωρίτερα και πριν την έγκριση της Στέβιας από την ΕΕ στους ενδιαφερόμενους στη Γαλλία:
4α) αφενός για να προσφέρει τη δυνατότητα σε γαλλικές επιχειρήσεις να παράγουν και να διοχετεύσουν στη γαλλική και στη διεθνή αγορά προϊόντα με γλυκαντικό τη Στέβια ( αναψυκτικά, παγωτά, κονσέρβες κλπ) και
4β) αφετέρου για να προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φορείς των αγροτών να οργανωθούν και να προχωρήσουν στην έναρξη της καλλιέργειας της Στέβιας στη Γαλλία από όσους το επιθυμούν.
4γ) Ταυτόχρονα βέβαια δίνει έτσι και τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους ιδιώτες επιχειρηματίες και σε συνεταιριστικές οργανώσεις των αγροτών να προετοιμασθούν για να επενδύσουν στον βιομηχανικό τομέα της εγχώριας μεταποίησης της Στέβιας στη Γαλλία, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα προσφέρουν στην δημιουργία νέων εισοδημάτων και νέου πλούτου από την αξιοποίηση της ευκαιρίας που προσφέρει η Στέβια για την ταυτόχρονη ανάπτυξη της γαλλικής Γεωργίας και Βιομηχανίας.
5) Η Ελλάδα θα πρέπει άμεσα και επειγόντως να ακολουθήσει το παράδειγμα της Γαλλίας και για τους ίδιους λόγους βασιζόμενη αφενός στις αποφάσεις του ΟΗΕ για την ασφάλεια της Στέβιας και αφετέρου στο άρθρο 5 του κανονισμού 89/107 της ΕΕ και να σπεύσει μέχρι τις 20/1/2010 (δηλαδή μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος του κανονισμού 89/107 της ΕΕ) να προβεί σε χορήγηση προσωρινής εθνικής άδειας χρήσης της Στέβιας στα Τρόφιμα, με σκοπό να κερδίσει χρόνο σαν χώρα έναντι άλλων χωρών και να προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να προετοιμασθούν και να αξιοποιήσουν ενωρίτερα τη δυνατότητα ανάπτυξης, που προσφέρει η Στέβια
Αυτή η προσωρινή εθνική έγκριση από την Ελλάδα θα είναι καθ’ όλα νομότυπη και συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο, είναι απόφαση χωρίς κανένα οικονομικό κόστος για την κυβέρνηση, αλλά με μεγάλο πολιτικό αντίκτυπο υπέρ της Κυβέρνησης και θα πρέπει να χορηγηθεί μέχρι την 20/1/2010, διότι μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα είναι δυνατή η επίκληση του κανονισμού 89/107 της ΕΕ.
Άλλωστε δεν είναι βεβαία η σύγκλιση της EFSA στις αρχές του 2010, καθόσον υπάρχει η πιθανότητα να προκύψει νέα αναβολή σύγκλισής της ( υπό τις πιθανολογούμενες πιέσεις του Λόμπυ των χωρών μελών παραγωγών ζάχαρης στην ΕΕ κ.ά οικονομικών και πολιτικών σκοπιμοτήτων) για τους οποίους άλλωστε λόγους προχώρησε στη σχετική μονομερή απόφαση της η Γαλλία, μη θεωρώντας βεβαία τη σύντομη χορήγηση της σχετικής έγκρισης για τη Στέβια από την ΕΕ.
Εάν χαθεί αυτή η δυνατότητα νόμιμης χορήγησης προσωρινής εθνικής έγκρισης χρήσης της Στέβιας υπάρχει ο κίνδυνος να καθυστερήσει πολύ η επίσημη έγκριση της Στέβιας από την ΕΕ και να χαθεί πολύτιμος χρόνος για την ελληνική Γεωργία και Βιομηχανία. Αντίθετα σε περίπτωση που πράγματι τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και εάν η ΕΕ προχωρήσει στην χορήγηση επίσημης έγκρισης της Στέβιας από την ΕΕ στις αρχές του 2010, δεν θα υπάρχει καμιά επίπτωση εξ αιτίας της χορήγησης ενωρίτερα της προσωρινής εθνικής έγκρισης για τη Στέβια.
Οι ωφέλειες που θα προκύψουν για την Ελλάδα από αυτή την μονομερή προσωρινή εθνική έγκριση χρήσης της Στέβιας, είναι οι ίδιες που ισχύουν και για τη Γαλλία και αναφέρονται και εκτενώς και στο επίλογο του βιβλίου μου «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ» ( βλέπετε το επισυναπτόμενο στην παρούσα επιστολή απόσπασμα από τον Επίλογο βιβλίου μου)
Δηλαδή με λίγα λόγια συνοπτικά επαναλαμβάνω, ότι θα αξιοποιηθεί από την Ελλάδα ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι τη επίσημη χορήγηση έγκρισης της Στέβιας από την ΕΕ και θα δοθεί έτσι ενωρίτερα η δυνατότητα διεξόδου επικερδούς απασχόλησης στους Έλληνες Αγρότες και κερδοφόρας αξιοποίησης χιλιάδων στρεμμάτων αγροτικής Γης, που βρίσκονται ανεκμετάλλευτα ή σε αναγκαστική αγρανάπαυση και γενικά η δυνατότητα διεξόδου στην ελληνική Γεωργία από τα σημερινά αδιέξοδα της.
6) Τα προβλήματα της ελληνικής Γεωργίας, ως γνωστόν, δεν λύνονται αποτελεσματικά και μακροπρόθεσμα με ενισχύσεις, με αποζημιώσεις και με επιστροφές ΦΠΑ και φόρου πετρελαίου ή με αυξήσεις των συντάξεων του ΟΓΑ και με αυξήσεις των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, που είναι βέβαια χρήσιμα μέτρα, αλλά απλώς ανακουφίζουν τους Έλληνες αγρότες.
Αντίθετα η ελληνική Γεωργία για την ουσιαστική αναβίωση της χρειάζεται έρευνα και αναζήτηση νέων κερδοφόρων καλλιεργειών και πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών με δυναμικές και κερδοφόρες με διεθνή ζήτηση καλλιέργειες, όπως της Στέβιας, ώστε να προκύψουν νέες θέσεις εργασίας, νέες πηγές εισοδημάτων για τους αγρότες και δημιουργία νέου πλούτου σε επιχειρήσεις βιομηχανικής μεταποίησης και εμπορίας της Στέβιας, που θα συμβάλλουν στην αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) και του κατά κεφαλή εισοδήματος στην Ελλάδα.
Αυτό θα προκύψει με την αξιοποίηση της ευκαιρίας, που προσφέρει η Στέβια για την ταυτόχρονη αγροτική και βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας.
Παράλληλα η έγκριση χρήσης της Στέβιας στα τρόφιμα και ποτά θα συμβάλλει και στην υγιεινή διατροφή του καταναλωτικού κοινού, το οποίο αναμένει εναγωνίως τις σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες της ελληνικής Κυβέρνησης.
Είμαι στη διάθεση σας για περισσότερες διευκρινήσεις ή ενημέρωση σας σχετικά με τις αποφάσεις των WHO/FAO του ΟΗΕ, των ΗΠΑ και της Γαλλίας για την ασφάλεια της Στέβιας κλπ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Α) Εισήγηση του σύνεδρου Andreas Klepsch, ως εκπροσώπου της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Στέβιας στην Ευρώπη ( Φρανκφούρτη 18/1/2009 ) με θέμα:
« Η υφιστάμενη νομική κατάσταση έγκρισης της Στέβιας στην ΕΕ και η ακολουθητέα διαδικασία για την έγκριση χρήσης της Στέβιας σαν γλυκαντικό-τρόφιμο στα ποτά και τρόφιμα»

Β) Απόσπασμα από τον ΕΠΙΛΟΓΟ του βιβλίου του Παύλου Καπόγλου «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ»

Με υπόληψη Αλεξάνδρεια 3/1/2010
Παύλος Μ. Καπόγλου
τηλ. 6944 932 985

Δεν υπάρχουν σχόλια: