Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2011

ΣΤΕΒΙΑ: Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΊΦΘΗ - ΈΓΚΡΙΣΉ ΤΗΣ ΤΟ 2011 ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ


Η ΈΓΚΡΙΣΉ ΤΗΣ  ΣΤΕΒΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. =  ΤΕΛΙΚΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ 
Εντός του 2011 θα ληφθεί  η πολιτική απόφαση της ΕΕ για την καλλιέργεια και για τη χρήση της Στέβιας στην ΕΕ, οπότε
Α) αφενός  τα προϊόντα της ΣΤΕΒΙΑΣ θα χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών και θα βρίσκονται στα ράφια των Σούπερ Μάρκετ της Ευρώπης από τις αρχές του 2012,
Β) αλλά και αφετέρου ( το σπουδαιότερο που ενδιαφέρει την Ελληνική Γεωργία)  θα ξεκινήσει η καλλιέργεια της Στέβιας στην Ευρώπη και Ελλάδα την άνοιξη του 2012.  
Το μακρύ ταξίδι της Στέβιας για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποδοχή της φυσικής, έντονα  γλυκαντικής ουσίας της ΣΤΕΒΙΑΣ  , συντομεύτηκε σημαντικά στις 5/7/2011, όταν τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ  δέχτηκαν να  υποστηρίξουν την απόφαση του Μαρτίου του 2010 της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφάλειας Τροφίμων  ( EFSA ), που έκρινε ασφαλές τρόφιμο τη Στέβια και όλα τα προϊόντα της.
Η κίνηση αυτή χαιρετίστηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Στέβιας ( International Stevia Council = ISC ) , του οποίου ο πρόεδρος, ο Carl Horn είπε ότι η κίνηση αυτή της ΕΕ, "φέρνει τα γλυκαντικά της Στέβιας, που είναι φυσικής προέλευσης και χωρίς θερμίδες ένα βήμα πιο κοντά σε όλους τους καταναλωτές στην Ευρώπη και όχι μόνο  στη Γαλλία, όπου Γλυκοζίδια της Στέβιας ( Steviol Glycosides) έχουν εγκριθεί για χρήση σε τρόφιμα πριν από δύο χρόνια τον Αύγουστο του 2009 "
Ο  εκπρόσωπος της Ε. Επιτροπής, Frederic Vincent, δήλωσε ότι «…τα προϊόντα της Στέβιας θα μπορούσε να είναι στα ράφια των ΣΜ της Ευρώπης από, τις αρχές του 2012, εφόσον  δεν υπάρξει αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τρίμηνη περίοδο ελέγχου της πρότασης, που άρχισε από σήμερα στις 5/7/2011…»
Ο πρόεδρος του ISC, Carl Horn,  πρόσθεσε: «Το Διεθνές Συμβούλιο Στέβιας-ISC» ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την έγκριση των Γλυκοζιτών της Στέβιας, ως ασφαλές τρόφιμο και ως πρόσθετο τροφίμων και υποκατάστατο της τευτλοζάχαρης στην Ευρώπη, έτσι ώστε οι βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, αλλά και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να αρχίσουν  να απολαμβάνουν το 2012 τα οφέλη ενός φυσικού χωρίς θερμίδες γλυκαντικού, δηλαδή της Στέβιας»
Ο Angus Flood , πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Stevia (SWO) , είπε ότι η βιομηχανία είναι έτοιμη να τροφοδοτήσει την ευρωπαϊκή Αγορά με τα καινοτόμα προϊόντα με τα γλυκαντικά της Στέβιας ( Στεβιοσίδη και Ρεμπαουντιοσίδη-Α)  εάν και όταν ληφθεί η πολιτική απόφαση έγκρισης χρήσης της Στέβιας στα τρόφιμα και ποτά, η οποία  απόφαση έγκρισης της Στέβιας αναμένεται το αργότερο μέχρι το Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2011.
ΤΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΌ  ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ
α) Η Στέβια χρησιμοποιείται από αιώνες στην Παραγουάη και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, αλλά και στην Ιαπωνία από το 1950 και σε πολλές άλλες χώρες.
β) Το  2008  η  Κοινή Επιτροπή Ασφάλειας Τροφίμων (JECFA) του ΟΗΕ ( αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας FAO και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας WHO  ) με απόφαση της έκρινε τελικά ως  ασφαλές τρόφιμο τη Στέβια.  Αυτό έγινε αφού είχε προηγηθεί πολυετής πόλεμος  επιστημονικής δυσφήμησης της Στέβιας και οικονομικός- εμπορικός πόλεμος κατά της Στέβιας από ανταγωνιστές της.
γ) Το Δεκέμβριο του 2008 ακολούθησε η έγκριση της Στέβιας από την Αμερικανική Επιτροπή Τροφίμων και Ποτών (Food and Drinks Authority = FDA ), μετά βέβαια από πολλές περιπέτειες της Στέβιας και στις ΗΠΑ και ύστερα από πιέσεις των αμερικανικών οργανώσεων καταναλωτών,  αλλά και με την παρέμβαση και τη στήριξη της Στέβιας από μεγάλες αμερικάνικες πολυεθνικές εταιρίες τροφίμων και ποτών.
δ) Τον Ιούλιο του 2009  επρόκειτο να συγκληθεί  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλειας Τροφίμων ( η EFSA ) για να αποφασίσει, ότι η Στέβια είναι ασφαλές τρόφιμο, αλλά η σύγκληση της EFSA αναβλήθηκε για τον Μάρτιο του 2010.
ε) Τον Αύγουστο του 2009 η Γαλλία ( ακολουθώντας κατά πόδας τις ΗΠΑ  και  μη θέλοντας  να μείνει ουραγός των εξελίξεων στο θέμα της Στέβιας και μη δεχόμενη την κίνηση  αναβολής σύγκλισης της EFSA ) χορήγησε προσωρινή εθνική έγκριση χρήσης της Στέβιας 2ετούς διάρκειας ισχύος, κάνοντας χρήση μεταβατικής διάταξης σχετικής οδηγίας της ΕΕ.
στ) Τον Νοέμβριο του  2009 στην Ελλάδα  ο  Παύλος Καπόγλου ( Γεωπόνος και συγγραφέας βιβλίου για τη Στέβια) εισηγήθηκε  στο ΥΠΑΑΤ να ακολουθήσει  το παράδειγμα της Γαλλίας και να χορηγήσει προσωρινή εθνική έγκριση της χρήσης και καλλιέργειας της Στέβιας  για να δοθεί η δυνατότητα και η διέξοδος στους Έλληνες Αγρότες να στραφούν στην κερδοφόρα καλλιέργεια της Στέβιας ήδη από το 2010 και να προηγηθεί  η Ελλάδα κατά 2 χρόνια, όπως η Γαλλία,   έναντι άλλων χωρών της ΕΕ..
ζ) Πράγματι τον Ιανουάριο του 2010 το ΥΠΑΑΤ (  η  τότε Υπουργός ΑΑΤ κ. Μπατζελή Κατερίνα και ο Υφυπουργός ΑΑΤ κ. Καρχιμάκης Μιχάλης ) ζήτησαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους την επείγουσα απόφαση= Γνωμάτευση του, ότι η Στέβια είναι ασφαλές τρόφιμο και γλυκαντικό, καθόσον μια τέτοια γνωμάτευση ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση πολιτικής απόφασης από το ΥΑΑΤ.
Δυστυχώς αυτή η αξιέπαινη προσπάθεια της Ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ το 2010 ναυάγησε εξαιτίας της δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας και γραφειοκρατίας του ΓΧΚ, το οποίο σαν την Πυθία, ενώ απάντησε στις 14/1/2010, ότι «.. η Στέβια είναι ασφαλές τρόφιμο με βάση τις έρευνες και τις αποφάσεις του ΟΗΕ, των ΗΠΑ και της Γαλλίας και ότι η Ελλάδα ( ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας και αξιοποιώντας τις μεταβατικές διατάξεις μιας Οδηγίας της ΕΕ, την οποία  μεταβατική διάταξη μπορούσε να χρησιμοποιήσει μέχρι την 20/1/2010, οπότε έπαυε να ισχύει αυτή)  μπορεί και αυτή να χορηγήσει εθνική προσωρινή έγκριση της χρήσης Στέβιας μέχρι την 20/1/2010 …» , αλλά δυστυχώς το ΓΧΚ συμπλήρωσε, ότι «…. δεν προλαβαίνει να εκδώσει  σχετική Γνωμάτευση μέχρι τις 20/1/2010….».
Δηλαδή το ΓΧΚ  για γραφειοκρατικούς λόγους, ενώ στο κείμενο της απάντησης του αποφαίνεται, ότι η Στέβια είναι ασφαλές Τρόφιμο, δεν απέστειλε επίσημη ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ,  η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το ΥΑΑΤ για την έκδοση της σχετικής πολιτικής απόφασης του ΥΠΑΑΤ.
Έτσι χάθηκαν για την Ελλάδα και την αγροτική και εθνική οικονομία 2 χρόνια, στα οποία οι μεν αγρότες ( από καλλιέργεια 300.000 στρεμμάτων Στέβιας) θα είχαν εισοδήματα 300 εκατομμύρια ετησίως και με υψηλή κερδοφορία, η δε συμβολή της Στέβιας στο ΑΕΠ της Ελλάδας θα ανερχόταν σε περίπου 1 δις. Ευρώ ετησίως..
Η ΣΤΕΒΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ:
Η παγκόσμια αγορά των γλυκαντικών κυριαρχείται από τη ζάχαρη και τις χημικές γλυκαντικές ουσίες Ασπαρτάμη και σε μικρότερο βαθμό από τη Σουκραλόζη. Όμως το ενδιαφέρον για τη ΣΤΕΒΙΑ έχει αυξηθεί  εκρηκτικά μετά την έγκριση χρήσης της από τον ΟΗΕ και τις ΗΠΑ  και την αναμενόμενη έγκριση της από την ΕΕ.  
Η Στέβια αναμένεται να εκτοπίσει τα χημικά γλυκαντικά ( Ασπαρτάμη,  Σουκραλόζη  κλπ.), αλλά και να αποσπάσει μεγάλα μερίδια αγοράς και από την κλασσική ζάχαρη ( τευτλοζάχαρη και καλαμοζάχαρη), όπως εκτιμούν διεθνείς αξιόπιστοι αναλυτές.
Ήδη στη Ιαπωνία και την Κορέα έχει αποσπάσει περισσότερα από το 40% του μεριδίου αγοράς της ζάχαρης, πέτυχε πολύ καλές επιδόσεις στη Γαλλία , ενώ στις ΗΠΑ έχει αποσπάσει  το 23%  του μεριδίου αγοράς από τη ζάχαρη στις ΗΠΑ από το 2009. Αξιόπιστοι διεθνείς αναλυτές προβλέπουν, ότι σε λίγα χρόνια η Στέβια θα αποσπάσει πάνω από το 30% του μεριδίου αγοράς της ζάχαρης και των γλυκαντικών διεθνώς.
Αυτό σημαίνει, ότι θα χρειασθεί να καλλιεργηθούν γύρω στα 8.000.000 στρέμματα παγκοσμίως, ενώ σήμερα καλλιεργούνται λιγότερο από  500.000 στρέμματα.
Η Στέβια φέρνει επανάσταση σε πολλούς τομείς:
1)    Επανάσταση στη Διατροφή μας
2)    Επανάσταση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
3)    Επανάσταση στη Γεωργία και Αγροτική ανάπτυξη
4)    Επανάσταση στη βιομηχανία Μεταποίησης της Στέβιας.
Η έγκριση  χρήσης της  Στέβιας στην ΕΕ θα είναι ο τελικός θρίαμβος της Στέβιας, αφού η ΕΕ ήταν ουραγός στο θέμα της Στέβιας και  το τελευταίο προπύργιο απαγόρευσης της Στέβιας.
Να σημειωθεί, ότι   η ΕΕ είναι μια μεγάλη  αγορά κατανάλωσης ζάχαρης και γλυκαντικών , όπου η κατανάλωση της τευτλοζάχαρης ανέρχεται στα περίπου 31 εκατομμύρια τόνους ( κατέχει το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης, που ανέρχεται γύρω στα 160 εκατομμύρια τόνους ζάχαρης)
Η Στέβια έχει πολλές χρήσεις;
Α) Χρησιμοποιείται γενικά όπου χρησιμοποιείται η ζάχαρη και άλλα γλυκαντικά, ( στα αναψυκτικά ποτά, στα γαλακτοκομικά, τη σοκολάτα, στη ζαχαροπλαστική και στα γλυκά, στις κονσέρβες φρούτων, στα παγωτά, στο λιανικό εμπόριο οικιακής χρήσης κλπ).                                                            Β) Επί  πλέον όμως χρησιμοποιείται στη μαγειρική και πάει παντού, όπου πάει και ο Μαϊντανός.
Γ) Ακόμη χρησιμοποιείται σαν αφέψημα ( τσάι), σε τσίχλες, σε οδοντόκρεμες, στα σαμπουάν και τα καλλυντικά, στις ζωοτροφές κλπ. κλπ  
 Στην ΕΕ είναι πιθανόν η Στέβια να αποσπάσει πάνω από το 30% μεριδίου  αγοράς από τη Ζάχαρη, διότι το ευρωπαϊκό καταναλωτικό κοινό είναι ενήμερο και έτοιμο να χρησιμοποιήσει τη Στέβια.
Με δεδομένη την κατανάλωση 31.000.000 τόνων ζάχαρης στην ΕΕ, για την αντικατάσταση του 30% ( δηλαδή των 9 εκατομμυρίων  τόνων ζάχαρης) θα χρειασθεί  να καλλιεργηθούν περίπου 1.000.000 στρέμματα στην ΕΕ.
Επομένως ένας στόχος για την Ελλάδα καλλιέργειας 300.000 στρεμμάτων με Στέβια είναι εφικτός σε αντικατάσταση κυρίως του καπνού, των τεύτλων, αλλά και άλλων καλλιεργειών. 
Η Στέβια μπορεί να συμβάλλει  σημαντικά στην αγροτική και βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ( όπως παλαιότερα η τευτλοκαλλιέργεια και η τευτλοζάχαρη), αρκεί να εφαρμοσθούν οι προτάσεις, που αναφέρονται στον Επίλογο του βιβλίου « ΣΤΕΒΙΑ: γλυκιά, αλλά αθώα… Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΒΙΑΣ»  
           http://stevia-gr.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: